Titulinis Istorija Archyvas Paslaugos Kontaktai English
 
  Savivaldybių žinios
Kaštonų g. 4,
LT-01107 Vilnius,
Tel.: (8-5) 262 08 47
Faks. (8-5) 262 20 83
el.p.info@savzinios.lt

 

"Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Istorija

Mes turime ką pasakyti Lietuvos žmonėms!

„Savivaldybių žinios“ - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Savaitraštis tampa vis populiaresnis. Apie jį galite sužinoti iš televizijos ir radijo laidų, nusipirkti apskričių centriniuose spaudos kioskuose.

SŽ partneriai – bendruomenininkai, savivaldybių tarybų nariai, viešųjų ryšių ir savivaldybių skyrių darbuotojai, verslo, komunalinio ūkio, šilumos, vandens tiekėjų asociacijų, Statistikos departamento, ministerijų atstovai, Seimo komitetų nariai. Visi jie geranoriškai dalijasi patirtimi ir siunčia SŽ skaitytojams naujausią informaciją.

SŽ rengiamos diskusijos prie apskritojo stalo, rašinių ciklai „Viena diena savivaldybėje“, LSA veiklos apžvalgos, nešališkai pateiktos pozicijos ir opozicijos, bendruomenininkų ir seniūnų nuomonės, kartu su Jumis ieškomi modeliai, kaip patobulinti savivaldą, teisingiau paskirstyti lėšas, daro poveikį šalies valdžios priimamiems sprendimams.

Iš SŽ istorijos

1996 m. spalio 25 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos taryba nutaria: leisti Lietuvos savivaldybių asociacijos leidinį „Savivaldybių žinios“. Leidinio steigėjai yra savivaldybės, priėmusios tokius sprendimus savo tarybose.

Redakcinės kolegijos pirmininku buvo išrinktas Jonavos rajono meras Edmundas Simanaitis, paskirta redaktorė Ona Balčiūnienė.

Pirmas SŽ numeris išėjo 1996 m. lapkričio 14 d. Spausdinamas ant A3 formato laikraštinio popieriaus, 8 puslapių, leidžiamas du kartus per mėnesį.

1999 m. kovo 26 d. LSA taryba nutaria pertvarkyti administracijos struktūrą ir padalinio „Savivaldybių žinios“ pagrindu įsteigti viešąją įstaigą „Savivaldybių žinios“. Praplėsta įstaigos veikla. Redakcinės kolegijos pirmininku išrinktas Kupiškio rajono meras, Nepriklausomybės akto signataras Leonas Apšega. SŽ tapo savaitraščių, pasikeitė leidinio formatas ir temų tinklelis. Įstaiga išleido žinyną „Lietuvos savivaldybės – 2000“, leidinius „Europos vietos savivaldos chartija ir Lietuvos teisinė sistema“, „Bendruomeniškumas ir savivalda“, „Bendruomenių ABC“, „Įstatymai ir savivalda“, LSA veiklos apžvalgas – ataskaitas ir kt. Ne pelno organizacija SŽ, veikianti leidybos, vietos savivaldos stiprinimo ir plėtros srityje, teikia leidybos paslaugas ne tik savivaldybėms, bet ir jų institucijoms, visuomeninėms organizacijoms bei kitiems subjektams.

Dabar jau drąsiai galime teigti, kad SŽ turi nemažą skaitytojų ratą, turi savo veidą ir turinį. Kartais sulaukiate SŽ priedo bendruomenėms „Gyvuokim!“, įvairių kitų SŽ ir asociacijų leidinių.

“Savivaldybių žinių” skaitytojų apklausos parodė, kad leidinys yra reikalingas ir laukiamas.

Valdžia turi susikalbėti su savo piliečiais, o piliečiai – su savo rinktąja valdžia. Tam ir skirtas leidinys „Savivaldybių žinios“.

Būkime kartu!

 

  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios